Wakacje to czas długo wyczekiwanych wyjazdów. Decydując się na urlop, zostawiamy nasz dom oraz zgromadzony w nim dobytek. Pod naszą nieobecność może dojść do sytuacji, która spowoduje jego zniszczenie lub uszkodzenie. W związku z tym warto pomyśleć o jego odpowiednim zabezpieczeniu. Jednym z rozwiązań jest ubezpieczenie nieruchomości.

Czym jest ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu (https://tueuropa.pl/ubezpieczenia-mieszkania-i-domu/ubezpieczenie-domu-myhouse.htm) to specjalna polisa, która zapewnia szeroką ochronę przed wystąpieniem różnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń. Wśród nich należy wymienić chociażby wybuch pożaru, zniszczenie ogrodzenia przez zwierzęta czy też kradzież z włamaniem. Na polskim rynku dostępnych jest jednak wiele polis, które nieco się od siebie różnią. Dla przykładu Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa oferuje polisę o nazwie MyHouse. Produkt ten wyróżnia się bogactwem opcji dodatkowych, które możemy wybrać wedle własnego uznania oraz potrzeb. Mianowicie dostępne są następujące rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: powódź, kradzież ruchomości domowych z włamaniem, stłuczenie szklanych przedmiotów, budynek gospodarczy, obiekty małej architektury, OC w życiu prywatnym, a także asysta prawna. Wszystko to sprawia, że kupując ubezpieczenie domu możemy zapewnić kompleksową ochronę naszego dobytku, a ponadto zabezpieczyć się na wypadek wyrządzenia komuś szkody. 

Na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie domu? 

Podstawową kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest zakres ubezpieczenia, czyli katalog okoliczności, przed następstwami których chroni polisa. W przypadku ubezpieczenia, o którym była mowa powyżej zakres przestawia się w sposób następujący: ubezpieczenie murów i stałych elementów od pożaru, zdarzeń losowych, katastrofy budowlanej i dewastacji albo ubezpieczenie samych stałych elementów od pożaru, zdarzeń losowych, katastrofy budowlanej i dewastacji, a ponadto ubezpieczenie ruchomości domowych od pożaru, zdarzeń losowych, katastrofy budowlanej i dewastacji oraz usługa Home Assistance. Dostępne są także opcje dodatkowe. Drugą sprawą jest wysokość sumy ubezpieczenia. Otóż jest to określona w umowie kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel. Nie wypłaci on więc świadczenia w wyższej wysokości. 

Kiedy ubezpieczenie domu może nam się szczególnie przydać? 

Wyjeżdżając na wakacje zostawiamy nasz dobytek w domu, gdzie jest on narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć chociażby zjawisk atmosferycznych czy też próby dokonania kradzieży z włamaniem. Oczywiście, możemy zabezpieczyć się na różne sposoby – zakładając alarm, wynajmując firmę ochroniarską, prosząc o uwagę sąsiadów czy bliskich. Jednakże w walce z żywiołem człowiek zawsze stoi na przegranej pozycji. Dlatego też warto pomyśleć o ochronie przed negatywnymi skutkami takich zjawisk. 

Ubezpieczenia nieruchomości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wynika to z faktu, iż jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń, które mogą nas spotkać. Chcąc więc zminimalizować ryzyko wystąpienia niemałych strat majątkowych, sięgamy po ubezpieczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here