Przedsiębiorstwa z różnych branży wykorzystują leasing operacyjny do zwiększenia swojej konkurencyjności. Przedmiotem tego rodzaju leasingu jest najczęściej samochód. Jest to jasna, czytelna forma użytkowania samochodu na potrzeby rozwoju swojej działalności. Polskie prawo wyznacza granice minimalnego okresu zawierania umowy leasingowej. Dla samochodu leasingowego minimalny okres trwania umowy wynosi dwa lata. W przypadku umowy leasingowej odpisy amortyzacyjne w dalszym ciągu dokonywane są w dalszym ciągu przez leasingodawcę. Dla leasingobiorcy leasing jest w myśl księgowości kosztem.

Raty leasingowe i opłata wstępna to nieodzowne formalności towarzyszące umowie leasingu operacyjnego. Raty to swego rodzaju opłaty, które ponosi leasingobiorca na rzecz leasingodawcy. Wstępna opłata leasingowa znana jest powszechnie jako opłata leasingowa, bądź można też spotkać się z nazwą czynszem inicjalnym. Każdy leasingobiorca jest obarczony obowiązkiem dokonania wpłaty na poczet opłaty wstępnej. Opłata ta jest jednorazowa i ma miejsce przy podpisywaniu umowy leasingu. Jest ona wnoszona na rzecz leasingodawcy. Wpłata musi mieć miejsce przed przekazaniem leasingobiorcy przedmiotu umowy.

Samochód w leasingu operacyjnym jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzą od przynajmniej kilku tygodni. Firmy leasingowe szczegółowo sprawdzają kilka dodatkowych źródeł informacji o firmie. Sprawdzane są przykładowo zapisy dostępne w Biurze Informacji Kredytowej, weryfikowana jest wiarygodność firmy poprzez dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Leasing operacyjny samochodu osobowego uznaje się za ekonomiczną formę uzyskania pojazdu na rzecz firmy. Branża leasingowa uchodzi za niezwykle konkurencyjną, dlatego wiele firm przyciąga do siebie klientów przede wszystkim atrakcyjnymi rabatami. Dzięki temu można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w przeważającej części przypadków koszty leasingu okazują się niższe niż raty kredytu samochodowego. Różnice w wydatkach są tu zauważalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here